Kwaliteit van onze zorg

Sportrevalidatie Hilversum heeft een kwaliteitsbeleid gebaseerd op het ISO 9001-HKZ keurmerk. HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor kwaliteits- en veiligheidsnormen waaraan een organisatie voldoet. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. 

Sportrevalidatie Hilversum en de kwaliteit zorg die deze praktijk levert kwam goed naar voren in dit redactionele stuk in de Gooi en Eembode van 15 oktober 2015. 

Behandeling

Een consult bestaat uit het doornemen van hoe het met u gaat, een behandeling en het maken van een nieuwe afspraak. Wij willen graag ook objectief meten of de behandeling effect heeft. Daarom worden er periodiek vragenlijsten afgenomen en zal de therapeut doelen evalueren. Er bestaat geen wettelijk vastgestelde behandeltijd. Wij hanteren een behandeltijd van 30 minuten die zal bestaan uit bovenstaande punten. De tijd dat u daadwerkelijk wordt behandeld kan daarom verschillen tussen behandelingen.

Zorgkaart Nederland

Een aantal quotes van Zorgkaart Nederland 

Ik ben prettig en goed behandeld. wat ik erg prettig vond was de haal en breng service. 

Snelle en effectieve diagnose, na drie behandelingen was ik weer blessurevrij. Plezierig contact en fijne behandeling gericht op snel herstel!

Vakkundig, professioneel en vriendelijke mensen! Ik werd snel geholpen door ze. (ruime openingstijden) Er wordt goed geluisterd naar je klachten.

Medewerkers zeggen wat ze doen, doen wat ze zeggen en laten het zien. Kortom een hoge kwaliteit van zorg!

Een goede en professionele praktijk waarbij er goed naar de patiënt geluisterd wordt. De fysiotherapeuten helpen de patiënt weer op weg naar het sporten door behandeling en oefeningen gericht op de sport van de patiënt.

Kon erg snel terecht, een afspraak maken en eventueel verschuiven was nooit een probleem. Ben professioneel en goed geïnformeerd en behandeld.

Zorgplan Fysiotopics

Bij Sportrevalidatie Hilversum wordt gebruik gemaakt van het Zorgplan Fysiotopics. Het zorgplan Rugpijn is een geprotocolleerd programma, ontwikkeld door professionals op het terrein van rugproblemen. En biedt u de best mogelijke zorg voor uw rug. Behandeling volgens het zorgplan rugpijn is toegesneden op de ernst van de rugpijn en biedt de beste garantie op een spoedig en zo veel mogelijk blijvend herstel. Nu en in de toekomst.  
De behandeling gaat uit van een slimme classificatie van de ernst van de lage rugpijn en de verwachte kans op herstel. Patiënten worden ingedeeld in drie hoofdgroepen. Op basis van deze indeling wordt een uniform behandeltraject gestart en worden resultaten gemeten. Door de eenduidige indeling, aanpak en inhoud zijn uitkomsten goed vergelijkbaar en wordt de zorg continu verbeterdDe eerste uitkomsten van het zorgplan laten positieve resultaten zien. Zo vallen de meeste patiënten in het laagste risicoprofiel. Voor bijna 60% van de patiënten geldt dat een beperkte interventie volstaat. Hierbij wordt ingestoken op meer zelfmanagement en (online) begeleiding en minder op “hands on“ behandelen. Van deze groep is ruim 80% na het zorgtraject volledig hersteld of veel verbeterd. Meer dan 90% is absoluut of zeer tevreden over de aanpak. 
Naast het gebruik van de rugpijn protocollen, gebruikt onze praktijk ook de protcollen voor schouderklachten vanuit Fysiotopics. Deze maakt onderscheid in een aantal schouderklachten waarbij we zo gericht en specifiek mogelijk kunnen gaan behandelen. Ook voor schouderklachten wordt in onze praktijk gebruik gemaakt van het Zorgplan Fysiotopics. Dit plan betreft duidelijke protocollen en eisen die zijn opgesteld door een aantal schouderexperts. Aan de hand van een aantal specifieke vragenlijsten wordt een goede inschatting gemaakt over het te bepalen behandelplan. Belangrijke elementen die hierin aan bod komen zijn de intensiteit van de schouderpijn, de beperkende activiteiten in het dagelijks leven, klachtenduur, etc. Patiënten kunnen worden ingedeeld in drie hoofdgroepen. Door gebruik van deze methode, kunnen wij veel data verkrijgen, waardoor een duidelijkere prognose en inschatting van het behandeleffect gemaakt kan worden. De eerste uitkomsten laten zeer positieve resultaten zien.
Van de patiënten die wij als praktijk zien met schouderklachten en binnen Fysiotopics vallen, is 59% man, gemiddelde leeftijd is 50jr, gemiddelde pijnscore bij binnenkomst is 6/10. Circa 26% heeft al meer dan zes maanden last voordat ze bij ons komen, 29% 2-6 weken. Van de totale groep patiënten valt 52% in de low risk-groep, dat gunstig is. Gemiddeld gezien ervaart men bij afsluiten van het behandelproces een pijnscorevermindering van 6/10 naar 1/10. Ook de beperkingen in activiteiten neemt af van 29% naar 1%. Tot slot zegt 92% van onze patiënten absoluut of zeer tevreden te zijn met het behandelproces.

Rugnetwerk

Johan, Daniel, Sharon en Ilona zijn aangesloten bij het Rugnetwerk. Deze praktijk heeft zich aangesloten bij het Rugnetwerk. Het netwerk is regionaal opgericht en alle aangesloten praktijken hebben dezelfde missie en visie. Het voordeel dat uw fysio- of oefentherapeut aangesloten is, is dat er altijd gehandeld wordt volgende de laatste ontwikkelingen die verwerkt zijn in een behandelprotocol. De kwaliteit van de aangesloten praktijken wordt hoog gehouden door middel van inhoudelijke scholing en toetsing. Uitgangspunten van uw behandeling: Door de rugklachten effectief aan te pakken proberen we onnodig lange ziekteduur en beperkingen in uw dagelijkse activiteiten te voorkomen. U staat als patiënt altijd centraal bij de behandeling. Ieder mens is anders, dus de behandeling wordt altijd op maat gemaakt en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De behandeling bestaat uit:

1. het verbreden van de kennis over (het ontstaan van) uw rugklachten zodat u weet hoe u het beste op de klachten kunt reageren en op een goede manier kan handelen
2. adviezen ten aanzien van uw dagelijkse bewegingen en begeleiding bij het hervatten van werkzaamheden of sport
3. een op maat gemaakt trainingsprogramma met persoonlijke doelen uitgezet in de tijd

Het is belangrijk dat u zelf actief deelneemt aan de behandeling en de adviezen van de therapeut opvolgt. Alleen op deze wijze kunt u sneller genezen. Bewegen is goed voor uw rug en niet schadelijk! Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.rug-netwerk.nl 

Schoudernetwerk Gooi en Eemland

Martijn, Johan en Susanne zijn aangesloten bij het Schoudernetwerk Gooi en Eemland. Het Schoudernetwerk Gooi en Eemland heeft als doel het verbeteren en transparant maken van de fysiotherapeutische zorg bij patiënten met schouderklachten. Door het verenigen van collega's, verdeeld over praktijken in de regio, die zich bekwamen in het onderzoek en behandelen van de groep patienten met specifieke- en aspecifieke schouderklachten kunnen wij transparante zorg bieden op het niveau van de meest recente evidentie. Doordat de deelnemers zich committeren aan regelmatige bijscholing wordt het hoge niveau van fysiotherapeutische zorg op de lange duur gewaarborgd. Voor collega's, verwijzers in de eerste- en tweede lijn en patienten wordt zodoende via communicatie duidelijk waar de beste zorg voor schouderklachten in de regio Gooi en Eemland wordt geboden.

Evidence Based Practice

Onze praktijk voor fysiotherapie, sportfysiotherapie, manuele therapie, neurodynamica, echografie, sportmassage en oefentherapie Cesar werkt volgens de principes van Evidence Based Practice. Dit betekent dat ons handelen is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Wij vinden dat we onze cliënten die behandeling moeten bieden, waarvan bewezen is dat het effectief is. Dit betekent dat er meestal zal worden gestart met een aantal sessies manuele therapie, gevolgd door een trainingsperiode bij een van de fysiotherapeuten.
De patiënt/cliënt staat bij ons centraal. Dat betekent dat de behandeling specifiek wordt afgestemd op iemands dagelijks leven, werk en sport. In principe start een behandeling met het in kaart brengen van iemands klacht in de breedste zin van het woord. Door middel van het gebruik van vragenlijsten, wordt het effect van de behandeling inzichtelijk gemaakt.
Na afloop van de behandeling sturen we een enquête naar onze patiënten. Daarop kan worden aangegeven hoe men de behandeling ervaren heeft. Eventuele verbeterpunten zullen wij daar uit halen. 

Plus / Topzorg

Sportrevalidatie Hilversum is een Pluspraktijk (Agis/Achmea), Topzorg praktijk (Menzis) en voorkeursaanbieder (CZ/Delta Lloyd/Ohra). Dat betekent dat Sportrevalidatie Hilversum heeft aangetoond dat zij op het hoogste kwaliteitsniveau fysiotherapie (en specialisaties) aanbied en dit effectief, efficiënt en transparant doet.
In augustus 2015 heeft de praktijk de Effectiviteitsaudit behaald, dit is een vervolg op de Plus audit. De praktijk zit hierbij in de voorste wagon van de trein van Plus praktijken binnen Nederland!
Door middel van een opleidingsbeleid van de medewerkers, zorgt Sportrevalidatie Hilversum dat alle therapeuten zich specialiseren. Dit gebeurt bij voorkeur op Master of Science niveau.
Sportrevalidatie Hilversum is volledig geautomatiseerd. Zo communiceren wij snel en effectief met collega's en verwijzers. Daarnaast maakt onze praktijk gebruik van moderne apparatuur om het onderzoek en de revalidatie te optimaliseren. De Flexchair voor testen en trainen van de rug. Verschillende CPM (Constant Passive Motion) machines of bewegingssledes, voor de mobilisatie van (nieuwe) knieën. Echo-apparatuur voor het onderzoeken van spieren/pezen/gewrichten om deze structuren zichtbaar te maken.

Logo pluspraktijk hilversum

Keurmerk fysiotherapie 

Sportrevalidatie Hilversum is aangesloten bij Fysiotopics en alle medewerkers zijn aangesloten bij Keurmerk Fysiotherapie. 

Wat is het Keurmerk Fysiotherapie?
Het Keurmerk is een door zorgverzekeraars erkend register in de Fysiotherapie dat staat voor kwaliteit, transparantie en een hoge patiënttevredenheid.

Hoe wordt dat gegarandeerd?
Alleen praktijken die hoger dan een 8 scoren op patiënt tevredenheid kunnen zich aansluiten. Verder moet uw Keurmerk fysiotherapeut voortdurend werken aan zijn kwaliteit.
Dit doet hij of zij onder andere door:
√ in een team te overleggen over de beste aanpak van uw klachten,
√ gebruik te maken van de nieuwste inzichten en technieken,
√ samen met u als patiënt uw klacht aan te pakken,
√ zich continu te laten na- en bijscholen en
√  intensief samen te werken met andere zorgverleners zoals uw huisarts.

Wat kunt ú voor uw fysiotherapeut doen?
Uw fysiotherapeut gaat aan u vragen om mee te werken aan het invullen van vragenlijsten. Die vragen hebben betrekking op uw aandoening, uw ervaring en over de resultaten van de behandeling.

Is een Keurmerkpraktijk beter dan een niet Keurmerkpraktijk?
Niet persé, ook andere praktijken kunnen goede fysiotherapeutische zorg leveren.

Bij een Keurmerkpraktijk bent u echter gegarandeerd van optimale kwaliteit!
Een Keurmerkpraktijk wordt voortdurend gemonitord, moet jaarlijks voldoen aan de hoogste kwaliteiteisen en uw fysiotherapeut moet kunnen aantonen wat hij of zij doet aan het in stand houden of verbeteren van zo goed mogelijke zorg. Pas dan mag een praktijk het Keurmerk voeren.

FysioTopics

FysioTopics is een kwaliteitsvereniging van samenwerkende fysiotherapiepraktijken. Praktijken die staan voor de beste zorg voor hun patiënten en die zich continu inzetten voor verbetering. Dit doen we door zorgplannen te ontwikkelen die u als patiënt daadwerkelijk verder helpen. Onderdeel van deze zorgplannen is het laten invullen van verschillende vragenlijsten voor de zorgplannen 'lage rug', 'nek' en 'schouder'. Wij bieden u de mogelijkheid om deze vragenlijsten thuis via een link in te vullen om er zo zeker van te zijn dat het niet te veel behandeltijd kost. 

De zorgplannen van FysioTopics staan voor kwalitatief hoogwaardige en onderbouwde zorg. In de ontwikkeling van de zorgplannen wordt gewerkt met de actuele standaarden die relevant zijn voor het onderwerp. De zorgplannen zijn onderdeel van de kwaliteitsvisie van FysioTopics. De inhoud van het zorgplan wordt ontwikkeld binnen de vereniging door onze praktijken en getoetst door inhoudelijke experts betreffende het onderwerp. De zorgplannen worden in intervisiebijeenkomsten geëvalueerd en inhoudelijk bijgewerkt naar de laatste inzichten. Zo combineren we inhoudelijke en wetenschappelijke inzichten met praktische toepasbaarheid in de praktijk.
De uitkomsten van de zorgplannen worden op geaggregeerd niveau gedeeld met betrokken zorgpartners. Dit wanneer er voldoende patiënten zijn geïncludeerd in het zorgplan om dit zorgvuldig te kunnen vormgeven. Dit betreft nu het zorgplan lage rugpijn met ruim 31.000 geïncludeerde patiënten (stand mei 2018) en het zorgplan nekpijn met ruim 12.000 geincludeerde patiënten (stand mei 2018). De uitkomsten worden gedeeld op basis van de gehanteerde klinimetrie en de persoonskenmerken van de groep.

Oefentherapie kwaliteit VvOCM

Onze oefentherapeuten bieden u de best mogelijke oefentherapie zorg aan en zijn tevens ingeschreven in het praktijkregister VvOCM. 

logo fysiotherapie oefentherapie

Webwinkel

Sportrevalidatie Hilversum heeft een eigen webwinkel voor de verkoop van onze producten: klik.

CQC

De praktijk is aangesloten bij Comined Quality Care: het grootste orthopedische kwaliteitsnetwerk van Nederland. CQC bevordert de kwaliteit van orthopedische en fysiotherapeutische ketenzorg dankzij samenwerking tussen eerste- en tweedelijns zorgverleners en door wetenschappelijk onderzoek naar de behandelresultaten van deze samenwerking. 

Stages

Johan, Ilona en Susanne zijn stagebegeleiders voor de opleiding SOMT Master manuele therapie. Zij verzorgen miniklinieken en reguliere stages. Soms hebben wij ook reguliere fysiotherapie stagiaires, maar wij focussen ons met name op de SOMT stages. Anke Andriessen biedt stage plekken aan fysiotherapie studenten van de SOMT. Daarnaast hebben we in de praktijk wisselend stagiaires meelopen van varierende hogescholen. 

FVGO

Sportrevalidatie Hilversum is tevens aangesloten bij het FVGONet, een groep van fysiotherapeuten in 't Gooi en Omstreken.

Netwerken

Naast onze specilisaties en keurmerken zorgt Sportrevalidatie Hilversum dat deze als fysiotherapiepraktijk ook is aangesloten bij verschillende netwerken in relatie tot bepaalde klachtenbeelden. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in onze lidmaatschap aan ClaudicatioNet, Rugnetwerk, Schoudernetwerk Gooi en Eemland, Artrose netwerk en het Flexchair Ruitertrainingnetwerk. 

ClaudicatioNetFlexchairruitertraining

Schoudernetwerk manuele therapie fysiotherapie hilversum nederhorst

Rugnetwerk

 

Realisatie : V13 Internet
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met de gebruik van onze cookies. Meer informatie - Sluiten
×

Fysiotherapie Hilversum

Protocol aangaande het Corona virus

Onze zorg gaat door! Met een aantal voorzorgsmaatregelen kan fysiotherapie veilig worden uitgevoerd, zo vragen wij u onder andere een badlaken mee te nemen en een mondkapje op te doen in de praktijk. Daarnaast mag u alleen maar naar de praktijk komen indien u geen Corona-gerelateerde klachten heeft. 

Vragen? Neem contact op met ons per email of bel 035 621 7816

Meer informatie / Afspraak maken