Kwaliteit van onze zorg

Sportrevalidatie Hilversum heeft een kwaliteitsbeleid gebaseerd op het ISO 9001-HKZ keurmerk. HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor kwaliteits- en veiligheidsnormen waaraan een organisatie voldoet. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. 

Sportrevalidatie Hilversum en de kwaliteit zorg die deze praktijk levert kwam goed naar voren in dit redactionele stuk in de Gooi en Eembode van 15 oktober 2015. 

Behandeling

Een consult bestaat uit het doornemen van hoe het met u gaat, een behandeling en het maken van een nieuwe afspraak. Wij willen graag ook objectief meten of de behandeling effect heeft. Daarom worden er periodiek vragenlijsten afgenomen en zal de therapeut doelen evalueren. Er bestaat geen wettelijk vastgestelde behandeltijd. Wij hanteren een behandeltijd van 30 minuten die zal bestaan uit bovenstaande punten. De tijd dat u daadwerkelijk wordt behandeld kan daarom verschillen tussen behandelingen.

Zorgkaart Nederland

Een aantal quotes van Zorgkaart Nederland 

Vakkundig, professioneel en vriendelijke mensen! Ik werd snel geholpen door ze. (ruime openingstijden) Er wordt goed geluisterd naar je klachten.

Medewerkers zeggen wat ze doen, doen wat ze zeggen en laten het zien. Kortom een hoge kwaliteit van zorg!

Een goede en professionele praktijk waarbij er goed naar de patiënt geluisterd wordt. De fysiotherapeuten helpen de patiënt weer op weg naar het sporten door behandeling en oefeningen gericht op de sport van de patiënt.

Kon erg snel terecht, een afspraak maken en eventueel verschuiven was nooit een probleem. Ben professioneel en goed geïnformeerd en behandeld.

Evidence Based Practice

Onze praktijk voor fysiotherapie, sportfysiotherapie, manuele therapie, neurodynamica, echografie, sportmassage en oefentherapie Cesar werkt volgens de principes van Evidence Based Practice. Dit betekent dat ons handelen is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Wij vinden dat we onze clienten die behandeling moeten bieden, waarvan bewezen is dat het effectief is. Dit betekent dat er meestal zal worden gestart met een aantal sessies manuele therapie, gevolgd door een trainingsperiode bij een van de fysiotherapeuten. 

De patient/client staat bij ons centraal. Dat betekent dat de behandeling specifiek wordt afgestemd op iemands dagelijks leven, werk en sport. In principe start een behandeling met het in kaart brengen van iemands klacht in de breedste zin van het woord. Door middel van het gebruik van vragenlijsten, wordt het effect van de behandeling inzichtelijk gemaakt. 

Na afloop van de behandeling sturen we een enquete naar onze patienten. Daarop kan worden aangegeven hoe men de behandeling ervaren heeft. Eventuele verbeterpunten zullen wij daar uit halen. 

Plus / Topzorg

Sportrevalidatie Hilversum is een Pluspraktijk (Agis/Achmea), Topzorg praktijk (Menzis) en voorkeursaanbieder (CZ/Delta Lloyd/Ohra). Dat betekent dat Sportrevalidatie Hilversum heeft aangetoond dat zij op het hoogste kwaliteitsniveau fysiotherapie (en specialisaties) aanbied en dit effectief, efficient en transparant doet. 

In augustus 2015 heeft de praktijk de Effectiviteitsaudit behaald, dit is een vervolg op de Plus audit. De praktijk zit hierbij in de voorste wagon van de trein van Plus praktijken binnen Nederland! 

Door middel van een opleidingsbeleid van de medewerkers, zorgt Sportrevalidatie Hilversum dat alle therapeuten zich specialiseren. Dit gebeurt bij voorkeur op master niveau. 

Sportrevalidatie Hilversum is volledig geautomatiseerd. Zo communiceren wij snel en effectief met collega’s en verwijzers. Daarnaast maakt onze praktijk gebruik van moderne apparatuur om het onderzoek en de revalidatie te optimaliseren. De Flexchair voor testen en trainen van de rug. Verschillende CPM (Constant Passive Motion) machines of bewegingssledes, voor de mobilisatie van (nieuwe) knieen. Echo-apparatuur voor het onderzoeken van spieren/pezen/gewrichten om deze structuren zichtbaar te maken.

Logo pluspraktijk hilversum

Keurmerk fysiotherapie 

Sportrevalidatie Hilversum is aangesloten bij Fysiotopics en alle medewerkers zijn aangesloten bij Keurmerk Fysiotherapie. 

Wat is het Keurmerk Fysiotherapie?
Het Keurmerk is een door zorgverzekeraars erkend register in de Fysiotherapie dat staat voor kwaliteit, transparantie en een hoge patiënttevredenheid.

Hoe wordt dat gegarandeerd?
Alleen praktijken die hoger dan een 8 scoren op patiënt tevredenheid kunnen zich aansluiten. Verder moet uw Keurmerk fysiotherapeut voortdurend werken aan zijn kwaliteit.
Dit doet hij of zij onder andere door:
√ in een team te overleggen over de beste aanpak van uw klachten, √ gebruik te maken van de nieuwste inzichten en technieken,
√ samen met u als patiënt uw klacht aan te pakken, √ zich continu te laten na- en bijscholen en
√  intensief samen te werken met andere zorgverleners zoals uw huisarts.

Wat kunt ú voor uw fysiotherapeut doen?
Uw fysiotherapeut gaat aan u vragen om mee te werken aan het invullen van vragenlijsten. Die vragen hebben betrekking op uw aandoening, uw ervaring en over de resultaten van de behandeling.

Is een Keurmerkpraktijk beter dan een niet Keurmerkpraktijk?
Niet persé, ook andere praktijken kunnen goede fysiotherapeutische zorg leveren.
Bij een Keurmerkpraktijk bent u echter gegarandeerd van optimale kwaliteit!
Een Keurmerkpraktijk wordt voortdurend gemonitord, moet jaarlijks voldoen aan de hoogste kwaliteiteisen en uw fysiotherapeut moet kunnen aantonen wat hij of zij doet aan het in stand houden of verbeteren van zo goed mogelijke zorg. Pas dan mag een praktijk het Keurmerk voeren.

FysioTopics

FysioTopics is een kwaliteitsvereniging van samenwerkende fysiotherapiepraktijken. Praktijken die staan voor de beste zorg voor hun patiënten en die zich continu inzetten voor verbetering. Dit doen we door zorgplannen te ontwikkelen die u als patiënt daadwerkelijk verder helpen. Onderdeel van deze zorgplannen is het laten invullen van verschillende vragenlijsten voor de zorgplannen 'lage rug', 'nek' en 'schouder'. Wij bieden u de mogelijkheid om deze vragenlijsten thuis via een link in te vullen om er zo zeker van te zijn dat het niet te veel behandeltijd kost. 

De zorgplannen van FysioTopics staan voor kwalitatief hoogwaardige en onderbouwde zorg. In de ontwikkeling van de zorgplannen wordt gewerkt met de actuele standaarden die relevant zijn voor het onderwerp. De zorgplannen zijn onderdeel van de kwaliteitsvisie van FysioTopics. De inhoud van het zorgplan wordt ontwikkeld binnen de vereniging door onze praktijken en getoetst door inhoudelijke experts betreffende het onderwerp. De zorgplannen worden in intervisiebijeenkomsten geëvalueerd en inhoudelijk bijgewerkt naar de laatste inzichten. Zo combineren we inhoudelijke en wetenschappelijke inzichten met praktische toepasbaarheid in de praktijk.
De uitkomsten van de zorgplannen worden op geaggregeerd niveau gedeeld met betrokken zorgpartners. Dit wanneer er voldoende patiënten zijn geïncludeerd in het zorgplan om dit zorgvuldig te kunnen vormgeven. Dit betreft nu het zorgplan lage rugpijn met ruim 31.000 geïncludeerde patiënten (stand mei 2018) en het zorgplan nekpijn met ruim 12.000 geincludeerde patiënten (stand mei 2018). De uitkomsten worden gedeeld op basis van de gehanteerde klinimetrie en de persoonskenmerken van de groep.

Oefentherapie kwaliteit VvOCM

Onze oefentherapeuten bieden u de best mogelijke oefentherapie zorg aan en zijn tevens ingeschreven in het praktijkregister VvOCM. 

logo fysiotherapie oefentherapie

Webwinkel

Sportrevalidatie Hilversum heeft een eigen webwinkel voor de verkoop van onze producten: klik.

CQC

De praktijk is aangesloten bij Comined Quality Care: het grootste orthopedische kwaliteitsnetwerk van Nederland. CQC bevordert de kwaliteit van orthopedische en fysiotherapeutische ketenzorg dankzij samenwerking tussen eerste- en tweedelijns zorgverleners en door wetenschappelijk onderzoek naar de behandelresultaten van deze samenwerking. 

Stages

Johan en Susanne zijn stagebegeleiders voor de opleiding SOMT Master manuele therapie. Zij verzorgen miniklinieken en reguliere stages. Soms hebben wij ook reguliere fysiotherapie stagiaires, maar wij focussen ons met name op de SOMT stages.

FVGO en netwerken

Sportrevalidatie Hilversum is tevens aangesloten bij het FVGONet, een groep van fysiotherapeuten in 't Gooi en Omstreken. Annejet Laseur-Oudijk is via het FVGO binnenkort aangesloten bij het COPD netwerk en het netwerk Kwetsbare Ouderen. 

Netwerk

Naast onze specilisaties en keurmerken zorgt Sportrevalidatie Hilversum dat deze als fysiotherapiepraktijk ook is aangesloten bij verschillende netwerken in relatie tot bepaalde klachtenbeelden. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in onze lidmaatschap aan ClaudicatioNet, ParkinsonNet en het Flexchair Ruitertrainingnetwerk. 

ClaudicatioNet


ParkinsonNet
Flexchairruitertraining

Een consult bestaat uit het doornemen van hoe het met u gaat, een behandeling en het maken van een nieuwe afspraak. Wij willen graag ook objectief meten of de behandeling effect heeft. Daarom worden er periodiek vragenlijsten afgenomen en zal de therapeut doelen evalueren. Er bestaat geen wettelijk vastgestelde behandeltijd. Wij hanteren een behandeltijd van 30 minuten die zal bestaan uit bovenstaande punten. De tijd dat u daadwerkelijk wordt behandeld kan daarom verschillen tussen behandelingen. 

 
Realisatie : V13 Internet
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met de gebruik van onze cookies. Meer informatie - Sluiten